4. oktober 2018 - Ljubljana

ZAPISNIK, 4.10.2018

Obisk Ljubljane

Ljubljana

prisotni: Barbara, Boštjan, Katja, Igor


Strokovni obisk Ljubljane. Obisk ljubljanskega turističnega centra in oprezanje za inovativnimi kulturnimi produkti in turističnimi novostmi. Boštjan in Igor sta opravila hiter terenski pregled nekaterih pomembnih turističnih znamenitosti v centru mesta, Barbara in Katja sta se udeležili sestanka na ministrstvu za MJU.

Kratek povzetek današnjega sestanka na ministrstvu; zapisala Barbara

9. 11. 2018 je zadnji dan oddaje Zahtevka za izplačilo. 

Odda se Priloga 1 = zahtevek za izplačilo v originalu + štampiljka

PAZI! upravičen strošek = subvencija (ne plača!!!)

Odda se Priloga 1b = izjava za ZZZS (dovolitev posameznega zaposlenega, da MJU vpogleda v izplačevanje) - mora biti v originalu = podpis zaposlenega

Oddajo se potrebna dokazila iz Tabele 2 = kopija diplome ali dokazilo o delovnih izkušnjah (preveriti, če vse imamo!) + sklenjena pogodba o zaposlitvi + aneks k pogodbi 

To se da na e-nosilec, ne na mail!!!

30. 4. 2019 - rok za oddajo vmesnega poročila (Priloga 2)

31. 1. 2020 - rok za oddajo končnega poročila (Priloga 3)

Glede izpolnitve teh poročil bodo pravočasno še delavnice na MK. 

Izredna poročila - kadarkoli na izrecno zahtevo MJU

MJU je potrebno javljati tudi vse morebitne spremembe, tako na strani projekta, delodajalca in delavca. 

Zaenkrat moramo javiti za spremembo pri Reneju in glede 6. osebe.

Za spremembo zaposlitve osebe je potrebno oddati:

- dopis z opisom razlogov za prenehanje

- kopijo dokazila o prenehanju

- novo pogodbo o zaposlitvi nove osebe

- PAZI na datume! - iziti se mora 15. mesečna doba, brez prekinitev

Hramba dokumentacije - še 10 let po zaključku projekta

Informiranje javnosti o projektu:

- logotip MJU

- spletna stran (kratek opis projekta)

- obvestilo MJU o večjih dogodkih

- tiskan material (en izvod MJU)

- TV oddaje, radio, spletne strani (povedati, da projekt financira MJU)

Gospa bo originalni logo MJU poslala na mail v črno-beli, barvni in angleški verziji

Na MJU bodo tudi povezali spletne strani s prijavitelji. Pripravljeni so na svoji spletni strani tudi objaviti dobro zgodbo. 

Mi jim sedaj moramo poslati povabilo na dogodek 18. - 20. 10. 2018.

Jutri moramo izpolniti seznam zaposlenih. DM = delovno mesto, in tam se vpiše število delovnih mest.