1. oktober 2018

ZAPISNIK, 1.10.2018

KICK OFF

Vetrinjski dvor

prisotni: vsi


0. SKLEP: vsi partnerji morajo uredit statuse svojih novih zaposlenih ZZZS!!


1. katja je predstavila projekt

2. janja je predstavila nekaj ključnih aktivnosti:

- nagovarjanje, sodelovanje in predstavitev projektamed ključnimi partnerji (20)

- financiranje projekta v letu 2019 in naprej

- trajnost projekta  

- obiskovanje relevantnih kulturno-turističnih dogodkov (npr. okroglih miz...)

- dober tajming projekta, čas pred volitvami

3. SKLEP: 14-dnevni briefingi

4. SKLEP: tiskovna konferenca bo sreda, 10.10 ob 14h na židovskem trgu (v primeru dežja nadomestna lokacija?

5. katja izpostavi dogodek - vstopno točko v kulturno-turistično sceno: 18-20. oktober (več info na mailu)

6. SKLEP: rene se dobi z miho horvatom glede uporabe blagovne znamke MARIBOR IS THE FUTURE. po dogovoru z barbaro to pravno-formalno uredimo.

7. debata oziroma iskanje šeste osebe v projektu se nadaljuje...

SKLEP: jutri, 2.10. redni dnevni delovni sestanek: 11h

SKLEP: Katja poskrbi formalne zadeve glede pisarne VD.

SKLEP: Rene preveri ali imamo lahko nad GT22 tiskovno?

SKLEP: Igor zrihta domeno, Rene  + Barbara - uporaba, skrbništvo blagovne znamke 

SKLEP: naceloma se uporablja google drive in ostali google produktin (katja in igor)

SKLEP: Motiviti - oprema? PIŠI RENE!; (barbara in ostali)

debata o dogodku 18-20.10

SKLEP: Backbone - na tabli.

SKLEP: Mapiranje + Mreženje: kava s posamezniki iz različnih skupin

SKLEP: obisk partnerskih organizacij