4. oktober 2018 - Ljubljana

ZAPISNIK, 4.10.2018

Obisk Ljubljane

Ljubljana

prisotni: Barbara, Boštjan, Katja, Igor


Strokovni obisk Ljubljane. Obisk ljubljanskega turističnega centra in oprezanje za inovativnimi kulturnimi produkti in turističnimi novostmi. Boštjan in Igor sta opravila hiter terenski pregled nekaterih pomembnih turističnih znamenitosti v centru mesta, Barbara in Katja sta se udeležili sestanka na ministrstvu za MJU.

Kratek povzetek današnjega sestanka na ministrstvu; zapisala Barbara

9. 11. 2018 je zadnji dan oddaje Zahtevka za izplačilo. 

Odda se Priloga 1 = zahtevek za izplačilo v originalu + štampiljka

PAZI! upravičen strošek = subvencija (ne plača!!!)

Odda se Priloga 1b = izjava za ZZZS (dovolitev posameznega zaposlenega, da MJU vpogleda v izplačevanje) - mora biti v originalu = podpis zaposlenega

Oddajo se potrebna dokazila iz Tabele 2 = kopija diplome ali dokazilo o delovnih izkušnjah (preveriti, če vse imamo!) + sklenjena pogodba o zaposlitvi + aneks k pogodbi 

To se da na e-nosilec, ne na mail!!!

30. 4. 2019 - rok za oddajo vmesnega poročila (Priloga 2)

31. 1. 2020 - rok za oddajo končnega poročila (Priloga 3)

Glede izpolnitve teh poročil bodo pravočasno še delavnice na MK. 

Izredna poročila - kadarkoli na izrecno zahtevo MJU

MJU je potrebno javljati tudi vse morebitne spremembe, tako na strani projekta, delodajalca in delavca. 

Zaenkrat moramo javiti za spremembo pri Reneju in glede 6. osebe.

Za spremembo zaposlitve osebe je potrebno oddati:

- dopis z opisom razlogov za prenehanje

- kopijo dokazila o prenehanju

- novo pogodbo o zaposlitvi nove osebe

- PAZI na datume! - iziti se mora 15. mesečna doba, brez prekinitev

Hramba dokumentacije - še 10 let po zaključku projekta

Informiranje javnosti o projektu:

- logotip MJU

- spletna stran (kratek opis projekta)

- obvestilo MJU o večjih dogodkih

- tiskan material (en izvod MJU)

- TV oddaje, radio, spletne strani (povedati, da projekt financira MJU)

Gospa bo originalni logo MJU poslala na mail v črno-beli, barvni in angleški verziji

Na MJU bodo tudi povezali spletne strani s prijavitelji. Pripravljeni so na svoji spletni strani tudi objaviti dobro zgodbo. 

Mi jim sedaj moramo poslati povabilo na dogodek 18. - 20. 10. 2018.

Jutri moramo izpolniti seznam zaposlenih. DM = delovno mesto, in tam se vpiše število delovnih mest.1. oktober 2018

ZAPISNIK, 1.10.2018

KICK OFF

Vetrinjski dvor

prisotni: vsi


0. SKLEP: vsi partnerji morajo uredit statuse svojih novih zaposlenih ZZZS!!


1. katja je predstavila projekt

2. janja je predstavila nekaj ključnih aktivnosti:

- nagovarjanje, sodelovanje in predstavitev projektamed ključnimi partnerji (20)

- financiranje projekta v letu 2019 in naprej

- trajnost projekta  

- obiskovanje relevantnih kulturno-turističnih dogodkov (npr. okroglih miz...)

- dober tajming projekta, čas pred volitvami

3. SKLEP: 14-dnevni briefingi

4. SKLEP: tiskovna konferenca bo sreda, 10.10 ob 14h na židovskem trgu (v primeru dežja nadomestna lokacija?

5. katja izpostavi dogodek - vstopno točko v kulturno-turistično sceno: 18-20. oktober (več info na mailu)

6. SKLEP: rene se dobi z miho horvatom glede uporabe blagovne znamke MARIBOR IS THE FUTURE. po dogovoru z barbaro to pravno-formalno uredimo.

7. debata oziroma iskanje šeste osebe v projektu se nadaljuje...

SKLEP: jutri, 2.10. redni dnevni delovni sestanek: 11h

SKLEP: Katja poskrbi formalne zadeve glede pisarne VD.

SKLEP: Rene preveri ali imamo lahko nad GT22 tiskovno?

SKLEP: Igor zrihta domeno, Rene  + Barbara - uporaba, skrbništvo blagovne znamke 

SKLEP: naceloma se uporablja google drive in ostali google produktin (katja in igor)

SKLEP: Motiviti - oprema? PIŠI RENE!; (barbara in ostali)

debata o dogodku 18-20.10

SKLEP: Backbone - na tabli.

SKLEP: Mapiranje + Mreženje: kava s posamezniki iz različnih skupin

SKLEP: obisk partnerskih organizacij