TEAM


barbara izlakar

koordinator na področju turizma

Boštjan Selinšek

koordinator za PR in medijske vsebine

Katja Beck Kos

koordinator projekta in medsektorski povezovalec

Igor Unuk

koordinator oblikovanja novih produktov

Rene PUHAR

koordinator kulturnih vsebin in organizacij