TEAM


barbara izlakar

koordinator na področju turizma

Boštjan Selinšek

strokovnjak za PR in medijske vsebine

Katja Beck Kos

koordinator projekta in medsektorski povezovalec

Igor Unuk

koordinator oblikovanja novih produktov

Rene PUHAR

strokovnjak za trženje, marketing in networking

Luka Vrtovec

strokovnjak za PR , marketing in fundraising