MANIFEST


 

MANIFEST EKOSISTEMA KREATIVNEGA in KULTURNEGA TURIZMA

 
 

Nastal na podlagi delavnice Turizem v Mariboru, 19.10.2018  in Idealab-a, 18.-20.10.2018

MANIFEST AKTERJEV V KULTURI IN TURIZMU ZA RAZVOJ KULTURNEGA IN KREATIVNEGA TURIZMA V MARIBORU Z OKOLICO

Manifest je odziv na aktualne družbene probleme, globalne turistične trende in prepoznane turistične potenciale ter izzive Maribora z okolico v prihodnjih letih.

Namenjen je spodbujanju širše javne, politične in akademske razprave o aktualnih temah na področju turizma in preseganju vsiljenega enoumja razvojne paradigme neoliberalnega kapitalizma. Sprožila ga je delavnica Turizem v Mariboru, 19.10.2018  in Idealab, 18.-20.10.2018. Dokončno smo ga oblikovali v sodelovanju z več kot 30-imi civilnodružbenimi organizacijami in posamezniki, ki delujejo na področjih sociale, varstva okolja, družboslovja in gospodarstva v okviru projekta Maribor is the future!

Povezovanje in sodelovanje

 • Povezovali bomo posameznike, lokalna podjetja, javne in nevladne organizacije.

 • Ustvarjali bomo prijazen ekosistem, ki bo omogočal so-delovanje in so-ustvarjanje lokalnih akterjev in obiskovalcev mesta.

 • Skupaj bomo podpirali dobre ideje.

Načela

- Temeljili bomo na odzivnosti, fleksibilnosti in mobilnosti. Na odprtosti, zaupanju in jasni dvosmerni komunikaciji.

- Učili se bomo na primerih dobrih praks.

- Drznili si bomo preizkušati in odkrivati nove ideje.

Razvoj in promocija

 • Usklajujevali in vključuvali bomo obstoječe sisteme, strategije, znamke in produkte.

 • Usmerjeni bomo k skupni viziji za trajnostni turizem v Mariboru prihodnosti.

 • Skupaj bomo promovirali turistične produkte na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.  

Kriteriji kakovosti pri oblikovanju skupnih integralnih turističnih produktov bodo:

 • LOKALNOST

 • AVTENTIČENOST

 • EDINSTVENOST

 • KREATIVNOST

 • POVEZOVALNOST

 • ODZIVNOST

 • PRILAGODLJIVOST

 • DOSTOPNOST

 • DRUŽBENA ODGOVORNOST

 • ETIČNOST

 • TRAJNOST

 

Manifest hranimo v Rajzefiber biroju na Gosposki ulici 11 v Mariboru. Vrata so odprta vsak delovni dan med 10. in 18. uro. Vabljeni k ogledu in podpisu!PODPISNIKI MANIFESTA