poniji.jpg

Skupaj ustvarjamo lokalna, kulturna kreativna doživetja

Vstopni kviz


Gost si ne želi suhoparnih vodenj po mestu vendar nov pristop ovit v doživetje. Ker nismo vsakdanji turistični ponudnik, želimo, da se to izraža v naši ponudbi. Iščemo doživetja in izdelke, ki nudijo tisto nekaj več kar bo vzbudilo iskrico pri gostu našega mesta.

Ali je vaša ideja, doživetje, izdelek lokalen?

Ali je vaša ideja, doživetje, izdelek edinstven?

Ali je vaša ideja, doživetje, izdelek personaliziran?

Ali je vaša ideja, doživetje, izdelek kakovosten?

Če ste na zgornja vprašanja odgvorili z DA, vas vabimo, da se nam pridružite! Vaša ponudba bo sooblikovala turistično ponudbo našega mesta. Izpolnite spodnji vprašalnik in najkasneje 14 dneh boste dobili naš odgovor in povabilo na srečanje.


V procesu vam bomo z veseljem pomagali. Na voljo smo vam na e-mail naslovu  puhar.rene@gmail.com


KVIZ

 
Vrsta doživetja *
Ali je doživetje vodeno? *
Doživetje temelji na LOKALNI IDENTITETI ponudnika oziroma destinacije
(narava, kultura – kulturna dediščina ali sodobni načini življenja, kreativne industrije itd., ljudje – t.i. DNA destinacije). *
Udeleženec ima skozi doživetje priložnost, da stopi v pristno interakcijo z LOKALNIM PREBIVALSTVOM. *
ARTIKLI odsevajo lokalno identiteto *
(lokalni materiali, lokalni kreatorji, lokalna zgodba)
EDINSTVENOST: Tega ni možno doživeti nikjer drugje. V odnosu do primerljivih doživetij v svetu ali Sloveniji ima to doživetje jasno izražene ELEMENTE RAZLIKOVANJA *
(npr. način izvedbe, izjemna lokacija ipd.)
Doživetje UDELEŽENCA VKLJUČUJE – udeleženec sodeluje in ne zgolj spremlja *
(npr. delavnice, degustacije, sodelovanje, aktivnosti ipd.)
Skozi doživetje se obiskovalec NAUČI (izkusi, poizve) NEKAJ novega – o naravi, kulturi, ljudeh, o sebi *
(nova znanja in spoznanja)
Doživetje vključuje vsaj eno PRESENEČENJE *
(poskrbljeno je, da gost prejme/da se zgodi vsaj eno malenkost/pozornost, ki ni nikjer navedena – lahko gre za predmet ali storitev)
Močno je izražen vidik EMOCIONALNOSTI. Doživetje nagovarja vsa čutila oziroma več čutil. *
Doživetje vključuje ZGODBO (ki jo pripovedujejo sodelujoči pri izvajanju doživetja oziroma vodnik) *
Zgodba je relevantna za obiskovalca, ki ustreza tipu doživetja in ki posebnosti, edinstvenosti doživetja/ destinacije/ponudnika pretvarja v zapomljiva doživetja
Doživetje je realno in ustrezno ORGANIZACIJSKO ZASNOVANO
(dolžina, dramaturgija, podajanje informacij)
Doživetje zagotavlja STALNO KAKOVOST v vseh fazah izvedbe
(neodvisno od časa in vodnika)
Doživetje je PROFESIONALNO IZVEDENO, tj. strokovnost in ustrezen/spoštljiv odnos do obiskovalcev *
(kompetentni izvajalci)
Ali doživetje vključuje več akterjev *
(navladni sektor, javni sektor, kmetije…)
 


 

 KREATIVNOST

Obiskovalci lahko v okviru doživetja izražajo svoj kreativni potencial. Obiskovalec v sklopu doživetja SAM USTVARI končni izdelek *
(fizični izdelek, pesem, igralski nastop ipd.)
Obiskovalec lahko izdelek obdrži v TRAJNO LAST *
(fizični izdelek, posnetek nastopa ipd.)
DRUŽBENA ODGOVORNOST: Zagotavlja elemente trajnostnega delovanja. Doživetje je obiskovalcem DOSTOPNO *
(npr. klančine za gibalno ovirane, ograja na stopnicah, bonitete za ranljive skupine ipd.)
Doživetje sledi OKOLJSKIM STANDARDOM *
(npr. brez plastike, ločevanje odpadkov …, zero waste certifikat)
DESEZONALIZACIJA: Izvedba doživetja ni vezana na sezono. Doživetje se izvaja TUDI IZVEN letnih sezon. *
STANDARDI: Izvajalec izpolnjuje dodatne pogoje za izvedbo dejavnosti. Turistični vodnik ima veljavno TURISTIČNO LICENCO *
(lokalno, nacionalno, specializirano – npr. gorski vodnik, kolesarski vodnik ipd.)
Organizacija ima CERTIFIKAT/POTRDILO/SPRIČEVALO za izvedbo dejavnosti. *
DODANA VREDNOST: Zaradi močne izkustvene note in močnega angažiranja ljudi doživetje ustvarja višjo dodano vrednost in nagovarja zahtevnega obiskovalca, ki je za posebno doživetje pripravljen plačati tudi nekaj več. *
(Doživetje je motivacijsko in prinaša VREDNOST ZA GOSTA)
Finančni učinki doživetja ostajajo v lokalni skupnosti in s tem omogočajo PODPORO LOKALNEGA MIKROGOSPODARSTVA. *
(min-max)
(povezave)
Kot prijavitelj prevzamete in odgovarjate za organizacijo in izvedbo celotnega doživetja *