Back to All Events

Ustvarjanje znamke

  • Lutkovno gledališče Vojašniška ulica 2a Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
3srečanje akterjev- Boštjan Selinšek (8).jpg

3. medsektorsko srečanje MITF - Ustvarjanje znamke

Scenarij 3. medsektorskega srečanja, ki bo v sredo, 3.4. potekalo v Lutkovnem Gledališču Maribor, je sledeč:

8.30 Predstavitev doslej oblikovanih kreativno-turističnih produktov in rezultatov Prototyping Lab-a in Festivala sprehodov

9.15 Pregled in podpisovanje Pravilnika delovanja akterjev v mreži Maribor is the Future!

9.45 Kratek odmor

10.00-14.00 Delavnica USTVARJANJE TURISTIČNE BLAGOVNE ZNAMKE (izvajalec: Zgodba). 

Opis delavnice:

Na prvi delavnici se bomo osredotočili predvsem na poslovno okolje, v katerem bo nova blagovna znamka živela in delovala. Pogovorili se bomo o poslovni strategiji in načrtu ter ciljih in namerah nove blagovne znamke. Znotraj opredeljenega poslovnega okolja bomo poiskali deležnike in opredelili njihov odnos, potencialne koristi ter tveganja. Izmed njih bomo identificirali ciljne skupine uporabnikov (ki jih blagovna znamka največkrat nagovarja) in določili prioritete vzpostavljanja komunikacij in odnosov. Ključne ciljne skupine bomo natančno opredelili (nakupne navade, statistika, mediji in kanali, koristi, …) pri čemer bomo upoštevali tako poznavanje s strani prisotnih, kot tudi podatke iz obstoječih raziskav. Da bi si zagotovili celovit pogled, bomo sproti govorili tudi o vključevanju (in izločevanju) obstoječih produktov ter razvoju novih, zaveznikih in konkurenci (obstoječi, prihajajoči) znotraj turistične dejavnosti, njihovih zgodbah in mehanizmih, ki so vsi bistveni za pravilno in učinkovito pozicioniranje blagovne znamke, lokalno in mednarodno.

Delavnico bomo zaključili z določitvijo in zapisom (delovne verzije) poslanstva blagovne znamke (in vključenih produktov) in opisom ključnih kompetenc, vrednot, kvalitet in koristi, ki jih blagovna znamka in vključeni produkti nudijo potencialnim uporabnikom.