IDEJA Projekt »Maribor is the Future!« povezuje lokalne kulturno-turistične akterje, ki verjamemo v potenciale našega mesta, se vseskozi trudimo delovati inovativno in kreativno ter delujemo v smeri razvoja in oživljanja Maribora, saj imamo to mesto preprosto radi.  

Skozi projekt bomo povezovali parcialno delujoče akterje in razpršene vsebine v kulturi in turizmu v Mariboru in okolici, razvijali nove skupne produkte, predstavljali vsebine na skupni digitalni platformi ter skrbeli za pospešeno skupno trženje in fundraising za vsebine. Združili bomo veščine in znanja izkušenih organizacij in posameznikov, ter tako izjemno pozitivno prispevali k razvoju v projekt vključenih partnerjev, kot tudi širše lokalne scene.

 

V 15 mesecih trajanja projekta želimo:

  • vzpostaviti polje komunikacije med kulturo in turizmom na lokalni ravni;

  • vzpostaviti mrežo partnerjev in pridruženih partnerjev;

  • vzpostaviti digitalno platformo;

  • vzpostaviti skupno trženje in promocijo;

  • vzpostaviti skupen fundraising;

  • izvajati in se udeleževati coachingov in izobraževanj na teme fundraising, trženje, upravljanje mrež, razvoj inovativnih produktov ipd.;

  • razviti nove skupne produkte;

  • izvajati redna srečanja in delavnice lokalnih akterjev v kulturi in turizmu;

  • izvajati postopke za pridobitev naziva standarda kakovosti za NVOje.


Trenutna operativna pisarna

 
 

VETRINJSKI DVOR

Vetrinjska ulica 30
Maribor