IDEJA Projekt »Maribor is the Future!« povezuje lokalne kulturno-turistične akterje, ki verjamemo v potenciale našega mesta, se vseskozi trudimo delovati inovativno in kreativno ter delujemo v smeri razvoja in oživljanja Maribora, saj imamo to mesto preprosto radi.  

Društvo Hiša!, Center plesa, Društvo za razvoj filmske kulture, Zavod za inovativnost in podjetništvo, Turistično društvo Maribor in Medijsko društvo Plankton so združili moči in nedavno uspeli pridobiti sredstva na razpisu Ministrstva RS za javno upravo, in sicer za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva.

Društvo Hiša! je kot prijavitelj projekta skupaj s petimi zgoraj navedenimi projektnimi partnerji prijavila financiranje projekta Povezovanje, razvoj, fundraising in trženje razpršenih akterjev in vsebin v kulturi in turizmu v Mariboru z okolico - »Maribor is the Future!«

Na podlagi pridobljenih finančnih sredstev se je s 1. oktobrom 2018 oblikovala nova delovna skupina, ki bo v Mariboru razvijala stabilno lokalno strukturo, z namenom, da bo le-ta pripomogla k bolj povezanim vsebinam v kulturi in turizmu v mestu ter skupnemu oblikovanju novih vsebin kreativnega turizma, posledično pa k boljši promociji navedenih vsebin. 

Skozi projekt bomo povezovali parcialno delujoče akterje in razpršene vsebine v kulturi in turizmu v Mariboru in okolici, razvijali nove skupne produkte, predstavljali vsebine na skupni digitalni platformi ter skrbeli za pospešeno skupno trženje in fundraising za vsebine. Združili bomo veščine in znanja izkušenih organizacij in posameznikov, ter tako izjemno pozitivno prispevali k razvoju v projekt vključenih partnerjev, kot tudi širše lokalne scene.

V 15 mesecih trajanja projekta želimo:

  • vzpostaviti polje komunikacije med kulturo in turizmom na lokalni ravni;

  • vzpostaviti mrežo partnerjev in pridruženih partnerjev;

  • vzpostaviti digitalno platformo;

  • vzpostaviti skupno trženje in promocijo;

  • vzpostaviti skupen fundraising;

  • izvajati in se udeleževati coachingov in izobraževanj na teme fundraising, trženje, upravljanje mrež, razvoj inovativnih produktov ipd.;

  • razviti nove skupne produkte;

  • izvajati redna srečanja in delavnice lokalnih akterjev v kulturi in turizmu;

  • izvajati postopke za pridobitev naziva standarda kakovosti za NVOje.

S tem bomo dosegli: delujočo mrežo vsaj 20 partnerjev, dvig efektivnosti komunikacije med partnerji, nastanek vsaj osem novih skupnih produktov vsaj dveh partnerjev projekta, prisotnost vsebin v novih medijskih kanalih, izvedbo izobraževanj, prisotnost vsebin na novih trgih ter trajne zaposlitve šestih oseb.

Organizacijska struktura partnerstva: Društvo Hiša! deluje kot koordinator projekta in medsektorski povezovalec, Center plesa je koordinator na področju kulture, Turistično društvo Maribor je koordinator na področju turizma, Plankton Medija je strokovnjak za PR in medijske vsebine - fotografijo in video, Društvo za razvoj filmske kulture vodi področje trženja, marketinga in fundraisinga, Zavod za podjetništvo in inovativnost pa vodi nastajanje novih produktov.

Trajnost delovnih mest: vsa nova delovna mesta bodo trajnostno naravnana, saj bodo prispevala k razvoju posamezne partnerske organizacije, zagotavljala bodo nov prihodek iz naslova trženja, povezovanja in fundraisinga ter vnašala nova znanja v lokalno sceno.

S tem primerom dobre prakse v povezovanju med kulturo in turizmom bo Maribor postal mesto prihodnosti, mesto, po katerem se lahko zgledujejo tudi ostala evropska mesta. 


Trenutna operativna pisarna

 
32_Vetrinjski_dvor_2.jpg
 

VETRINJSKI DVOR

Vetrinjska ulica 30
Maribor