delovanjE mreže 


2.srecanje_Boštjan Selinšek (23).jpg

DELOVANJE PROJEKTA

Projekt ima 3 nivoje delovanja:

  1. Nivo: Maribor is the future tim sestavljen iz 6 zaposlenih

  2. Nivo: Ustanovni partnerji projekta

  3. Nivo: Podpisniki manifesta Maribor is the Future in pridruženi partnerji


MARIBOR IS THE FUTURE TIM

Deluje v vsakdanji komunikaciji, dvakrat tedensko imamo kolegij. Informacije si izmenjujemo na sestankih in kolegijih. Skupaj obiskujemo tudi akterje imamo, sestanke z potencialnimi partnerji. Odgovornosti so deljene, vseeno pa vsebine soustvarjamo skupaj. Barbara Izlakar je odgovorna za mrežo akterjev v turizmu in delovno skupino produkti. Boštjan Selinšek je odgovoren za promocijske materiale -  foto/video, dokumentacijo in model vzdržnosti mreže. Igor Unuk je odgovoren za online orodja, online platformo, spletno trgovino in back end. Katja Beck Kos je odgovorna za koordinacijo projekta, medsektorsko komunikacijo, fundrasing in komunikacijo s partnerji projekta. Luka Vrtovec je odgovoren za PR in Marketing. Rene Puhar je odgovoren za mrežo akterjev v kulturi in delovno skupino mreža. Delovni team poroča Partnerjem projekta s pomočjo tedenskih poročil. Notranja komunikacija je dorečena z dokumentom Notranja komunikacija.


ZADRUGA 6 USTANOVNIH PARTNERJEV PROJEKTA

Partnerji projekta so podpisali partnerski sporazum. Za potrebe jasnejšega delovanja, delitve prednosti in odgovornosti ter delitve dobička, pa vzpostavljamo zadrugo. Zaradi prodaje bo zadruga pridobila licenco  turistične agencije do junija 2019. Zadruga je trenutno v procesu ustanovitve.MREŽA

Za čimbolj efektivno vzpostavljanje, delovanje in hitro komunikacijo, predlagamo sledeč način organiziranja:

  • Srečanja vseh članov mreže vsaka 2 meseca

  • Srečanja delovnih skupin vsak mesec


SREČANJA VSEH ČLANOV MREŽE

Srečanja bodo potekala vsaka 2 meseca in bodo poskrbela za:

  • Druženje članov

  • Izobraževanje o določenih temah

  • Predstavitev dela v delovnih skupinah

  • Feedback

Srečanja potekajo vsakič pri drugem partnerju projekta. S tem spoznavamo tudi partnerje in njihove vsebine ter krepimo mrežo.


GRAFIČNA PONAZORITEV ČASOVNICE DELOVANJA MREŽE

 

Januar 2019: Pravilnik mreže, predstavitev procesa vzpostavljanja produktov

Februar, Marec 2019: Fokus: Splet, Mreženje, Produkti

April, Maj 2019: Fokus: Marketing, Produkti, Splet

Julij 2019: Fokus: Marketing, Prodaja

September 2019: Fokus: Produkti, Prodaja

November 2019: Fokus: Mreža, evaluacija